Jump to the main content block
:::

Site Map

1 . About us
2 . Members
3 . Services
4 . Regulations
5 . Contact us
6 . Exhibition
      6-1 . 2012.09-2013.06
            6-1-1 . LI,WEN-CHIEN (2013.05.20-2013.06.21)
            6-1-2 . LAI,CHUAN-CHIEN (2013.04.23-2013.05.17)
            6-1-3 . CHUNG,YU-HUI & LIN,HSUEH-CHING (2013.03.19-2013.04.19)
            6-1-4 . LIU,LUNG-HUA(2012.12.07-2013.01.11)
            6-1-5 . TENG,KUO-CHING (2012.10.30-2012.11.30)
            6-1-6 . HUANG,CHUN-YING(2012.09.21-2012.10.19)
      6-2 . 2013.09-2014.06
            6-2-1 . TAI,WU-KUANG(2014.05.20-2014.06.18)
            6-2-2 . KUO,PO-CHOU(2014.04.14-2014.05.16)
            6-2-3 . HSIAO,LI-LING(2014.03.04-2014.04.04)
            6-2-4 . LI,TSUNG-JEN(2013.12.10-2014.1.10)
            6-2-5 . CHEN,CHU-MING(2013.11.05-2013.12.06)
            6-2-6 . TSAI,I-HSIUNG(2013.09.23-2013.10.25)
      6-3 . 2014.09-2015.06
            6-3-1 . PAI,FENG-CHUNG(2014.09.26-2014.10.24)
            6-3-2 . CHEN,HUI-MIN(2014.11.05.2014.12.05)
            6-3-3 . HSU,MIN-HSIUNG(2014.12.17-2015.01.16)
            6-3-4 . HSU,MING-FENG(2015.03.02-2015.04.02)
            6-3-5 . LIU,YANG-CHE(2015.04.13-2015.05.11)
            6-3-6 . CHEN,TSUNG-CHEN(2015.05.18-2015.06.18)
      6-4 . 2015.09-2016.06
            6-4-1 . LIU,JEN-YU (2016.05.18-2016.06.17)
            6-4-2 . CHANG,CHIN-YUNG (2016.04.11-2016.05.13)
            6-4-3 . Yu Shou Chung(2016.03.02-2016.04.01)
            6-4-4 . Cheng Li-Ying(2015.12.14-2016.01.08)
            6-4-5 . Lai Cheng-Hui(2015.11.02-2015.12.04)
            6-4-6 . MAX,LIU(2015.09.21-2015.10.23)
      6-5 . 2016.09-2017.06
            6-5-1 . JIN,LI (2017.05.15-2017.06.09)
            6-5-2 . LIN,CHANG-DE(2017.04.10-2017.05.05)
            6-5-3 . YANG,MING-DIE (2017.03.06-2017.03.31)
            6-5-4 . LI,GUO-KUN(2016.12.12-2017.01.06)
            6-5-5 . CHEN,KE-YAN(2016.11.08~2016.12.02)
            6-5-6 . TU,SHU-GEN(2016.10.05-2016.10.28)